Elevplan


Om Elevplan

Elevplan er STIL's webbaserede, pædagogiske dokumentations- og planlægningsværktøj til erhvervsskoler

Elevplan giver eleverne og deres praktiksteder mulighed for at se, hvordan skolen har opbygget undervisningen på de forskellige uddannelser, og hvilke fag og mål, eleven har krav på at blive undervist i. Elevplan er stærkt integreret med skolernes studieadministrative system EASY-A.

Hvem kan bruge Elevplan (Målgrupper)

Elevplan har en offentlig og en lukket del. Den offentlige del er åben for alle, men den henvender sig først og fremmest til folkeskolens afgangsklasser og andre, der er interesserede i at vide, hvilke uddannelser man kan tage på en erhvervsskole og et erhvervsgymnasium.

Man kan se, hvilke erhvervsskoler der udbyder hvilke uddannelser, herunder også, hvilke aktuelle læringsaktiviteter, der udbydes på skolerne.

Den lukkede del kræver login. Lærere og elever på erhvervsskoler, erhvervsgymnasier samt medarbejdere hos virksomheder, som har elever i praktik, har adgang til denne del. Alle elever på erhvervsuddannelserne SKAL efter gældende bekendtgørelser lave deres uddannelsesplan i Elevplan. For elever på produktionsskoler er det valgfrit.

Det er hver enkelt uddannelsesinstitution, der beslutter, i hvilket omfang de vil udnytte andre dele end den bekendtgørelsesbestemte elektroniske uddannelsesplan.

Cookies
STIL Text about the use of cookies in Elev-plan is found here.
Der er ingen kendte driftsproblemer